هست یا نیست

 

 


مهم نیست که مردها در تئوری چه می گویند، مهم این است که در عمل چه کار می کنند....


ما به عشق خیانت کردیم، همان وقتی که فکر می کردیم عاشق هم هستیم و حاضر شدیم با هم ازدواج کنیم و حاضر شدیم با عاشق مان زیر یک سقف زندگی کنیم و حاضر شدیم جلوی عاشق مان آروق بزنیم و حاضر شدیم جلو عاشق مان ... و حاضر شدیم بگذاریم زمان همه چیز را از بین ببرد، که دیگر حس نکنیم این آدمی که داریم سیزده سال باهاش زندگی می کنیم همان آدمی است که برای یک لحظه دیدنش له له می زدیم، برای یک بار دستش را گرفتن یا برای یک بار او را بوسیدن.
...نجات عشق در تکرار آن نیست، نجات عشق در نرسیدن است...در نرسیدن...در نرسیدن.

 

 

 

 

دلم براى شروع تنگ شده است، براى هر جور شروعى، براى هرجور آشنایى یى، براى هیجان نزدیک شدن به نا شناخته ها، براى یواشکى خزیدن زیر پوست همدیگر و بعد نزدیک شدن به گوشت و فرورفتن توى گوشت، توى ریه و قلب، توى معده و...و....و لابد رسیدن به روده... خب تهش روده است، باید به روده برسى و بعد مثل گه دفع بشوى... گند بزنند به هر چه آشنایى توى دنیاست، اصلن گند بزنند به این زندگى، به جوانى و میان سالى و پیرى و مرگ واین حرفها....

 


" هست یا نیست __ سارا سالار / نشر چرخ "

 
 
/ 0 نظر / 59 بازدید