مائده های زمینی و مائده های تازه

 

 

 

کتاب افکار و عقاید و به نوعی پند و اندرزهای نویسندهء کتاب آندره ژید در باب زندگی زیبا و لذت بردن از داشته های خویش است . در هر پاراگراف از کتاب تاکید شده به دور ریختن افکار منفی و بیمار، و بهرمندی از هر چه داریم ، مدام تکرار می کند ناراحتی ، ناگواری ها و هوس ها را به دور بریزید و به دنبال شادی ها باشید . اگر خوب نگاه کنیم شادی همین نزدیکی هاست...

 

ای کاش اهمیت در نگاه تو باشد و نه در چیزی که بدان نگاه می کنی .

 

ناتانائیل کاش هیچ انتظاری در وجودت حتی رنگ هوس هم به خود نگیرد بلکه تنها آمادگی برای پذیرش باشد . منتظر هر آنچه به سویت می آید باش و جز آنچه به سویت می آید آرزو مکن .

 

از اعتقاد دست بدار و بیاموز . آن که می کوشد تا حرف خود را به زور بقبولاند حجت موجهی ندارد . مگذار بدین گونه گمراهت کنند . مگذار چیزی را به زور به تو بقبولانند .

 

 

و جز آنچه به سویت می آید را آرزو مکن.

جز آنچه داری آرزو مکن.

بدان که در لحظه لحظه می توانی خدا را به تمامی در درون خود داشته باشی.

کاش آرزویت از سر عشق باشد و تصاحب عاشقانه.

زیرا آرزویی نا کارآمد به چه کار می آید؟

عجبا! ناتائیل ، تو خدا را در تملک داری و خود از آن بی خبر بوده ای!

تملک خدا یعنی دیدن او ، اما کسی به او نمی نگرد...

ندیده ای ، چون او را در پیش خود به گونه ای دیگر مجسم می کردی!

 

 

خوشبختی من در این است که بر خوشبختی دیگران بیفزایم ، برای خوشبخت بودن نیازمند خوشبختی همگانم.

 

شیرین ترین لذتهای حواس من تشنگی های فرونشانده ام بوده است

 

دلپذیر است ،خورشید دلپذیر است ،خاک نمناک زیر پاهای برهنه مان وماسه های خیس دریا ...و بوسیدن لبهای ناشناسی که در تاریکی به لبهایم رسید.

 

" مائده های زمینی و مائده های تازه __آندره ژید /انتشارات نیلوفر "

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید