همه ء دختران دریا __ الهام فلاح

 

رمان « همهء دختران دریا » نوشته ی « الهام فلاح »...الهام قبل از عید، کتاب را که برایم امضا کرد، نوشت:«... برای من و خودش که دختر دریاییم.» کتاب را نخواندم تا برسم دریا، دلم می خواست توی همان حال و هوا کتابش را بخوانم، تا این سفر آخر، خواندمش...الهام قصه گوی خوبی است، نوشتن را خوب بلد است، فضاسازی های بخش شمال اش معرکه است، کتاب تصویر دارد، مثل فیلم است، حتی دیالوگ هایش...زن های داستان های الهام هر کدام دنیای خودشان را دارند، ملموس اند. پیشنهاد می کنم به خواندن کتابهایش، اول هم از همین « همهء دختران دریا » شروع کنید.

/ 0 نظر / 150 بازدید