پیش روی

 

 پیش‌روی ، داستان پیش‌روی ژنرال شرمن است که از جورجیا و کارولینای شمالی و جنوبی می‌گذرد. کتابی ست پر از شخصیت‌های مختلف که نویسنده با مهارتی مثال‌زدنی میان آنها ارتباط برقرار کرده. هر بخشی از کتاب ، به یکی از این شخصیت‌ها و حال و هوای اطرافش اختصاص دارد . رمانی‌ست تاریخی، با ریتمی طوفانی و پر از شخصیت‌هایی که هرکدام نمایان‌گر بخشی از تاریخند و البته تاریخی که عمق دارد ، ملموس است . تاریخی که رنگ و رو دارد ، بو دارد ، صدا دارد و شنیده می‌شود ، خواندنی ست . تاریخی که لمس می‌شود و صرفا" یک خطی روایی صاف و ساده و تک بعدی‌ که در کتاب‌های تاریخی دیده می‌شود نیست. چند بعدی‌ست و با تغییر و خلاقیت‌های کوچکی همراه شده. پر است از خانه‌های ویران شده ، بوی باران و خاک ، گرد و مه بعد از جنگ و اسب‌های مرده ، خون‌های جاری شده‌ایی که در هیچ کتاب تاریخی دیده نمی‌شود و شاید تاریخ حقیقی، همین باشد و نه آن روایت‌های خشک و سر راست کتاب‌های تاریخ....

***رمانی قطور و  به شدت خوش‌خوان. بسیار خواندنی...

 

" پیش روی __  ای. ال. داکترو / نشر زاوش "

 

/ 0 نظر / 16 بازدید