مادمازل کتی و چند داستان دیگر

 

 

این کتاب که اولین کتاب خانم میترا الیاتی ست جایزه اولین مجموعه داستان سال 81 «بنیاد گلشیری» و جایزه‌ی کتاب سال «خانه‌ی داستان»، را از آن خود کرده و چند بار تجدید چاپ شد و بازخورد خوبی داشته...

 

 

عشق چیه ؟ عاشقی کدومه ؟حواست به درس و مشقت باشه . هر وقت واسه ی خودت کسی شدی برگرد . یه وقت خاطرخواهی به کله ات نزنه . یادت نره من چی کشیدم ...

 

به فنجان قهوه ام خیره شد : می بینم که یه مسافر داری . 
- پدرم که نیست ؟
خندید : شاید یه روز دلش هوات رو کرد و خواست برگردی ...
نگاهش را از روی فنجان برداشت : می بینم که یه نامه داری . 
- عاشقانه س ؟
- شاید . نمی دونم ...

 

چشم های زیتونی اش به رنگ نارون پاییز می ماند . سبز کبود . سبز زرد . مثل تسبیح پدرم . مخلوطی بود از همه ی سبزها و زردها .

 

کافیه یه تلنگری آدم رو برگردونه عقب ، به گذشته اش . به آرزوهای از دست رفته اش . سال ها بود به این حرف ها فکر نکرده بودم .

  

 

" مادمازل کتی و چند داستان دیگر __ میترا الیاتی /انتشارات چشمه "

/ 0 نظر / 25 بازدید