لبخند بی لهجه

 

 

همیشه برای کسب موفقیت زمان هست. تعداد زیادی از مردم همهء زندگی خود را در تردید نسبت به موفقیت دیگران یا حسرت خوردن نسبت به وضعیت آنان می گذرانند. آنان بر این باورند، زندگی همانند یک پیتزای پپرونی ست و هر وقت کسی به موفقیتی دست می یابد، یک برش از آن کم می شود. آنچه آنان نمی دانند این است، پیتزا تنها یکی از بی شمار غذاهایی است که در فِر وجود دارد و می توانید از آن استفاده کنید. ضمن اینکه پیتزاهای دیگری هم در راه است. در حقیقت، پیتزا هرگز تمام نمی شود. پس زمان و انرژی خود را صرف خیره شدن به این و آن و اینکه چطور دیگران قبل از شما توانستند برش خود را بردارند، نکنید. برش پیتزای شما داخل فِر است...." لبخند بی لهجه __ فیروزه دوما / انتشارات هرمس "

 
 
 
/ 1 نظر / 61 بازدید