زائری زیر باران

 

کتاب زائری زیر باران مجموعه داستان کوتاه  از احمد محمود است ...

داستات اول بود و نبود نام دارد داستان پسری که عاشق دختری به نام رزیک می شود ولی پدر رزیک اجازه ازدواج به آنها نمی دهد و اکنون به جرم کشتن پدر رزیک در زندان است .

 
داستان دوم انتر تریاکی در بارهء میمونی که دلقک بازی در می آورد و به وسیله انسان ها معتاد شده .

 

داستان سوم زیر آفتاب داغ قصه مردی که برای ماهیگیری به دریا می ورد و با کوسه ای درگیر می شود .

 

داستان بعدی در سایه سپیدارها نام دارد داستان جوانانی که می خواهند فواید تعاونی را برای روستاییان تشریح کنند .

 

 

قبل از این که زندانی شم ، هرگز به فکر این چیزها نبودم . روشنی دل پذیر ظهر ، برایم عادی بود و تو منزل ، با بچه ها سر و کله زدن ، یک کار معمولی و غالبا خسته کننده . همیشه فکر می کردم که زندگی رنگی دیگر دارد  و آنچه در اطرافم می گذرد ، فقط یک مسخره ی تکراری است . ولی حالا نه ! حالا یادآوری تمام چیزهای بی ارزش که خارج از زندان دورم را گرفته بود ، برایم لذت بخش شده بود .

 

 

آدم عین علف هرزه است و خیلی زود به همه چیز عادت می کند .

 

 

خیلی از چیزهای بی اهمیت برای زندگی ضروری است . اصلا مجموعه ای از چیزهای به ظاهر بی اهمیت ، زندگی را تشکیل می دهد . زندگی یعنی همین !

 

 

حالا می توانستم بفهمم که خشن ترین قیافه ها ، جدی ترین کارها و نابود کننده ترین دردها فقط می تواند یک شوخی باشد ، یک شوخی گذرا .

 

 

" زائری زیر باران __ احمد محمود / انتشارات امیرکبیر "

/ 0 نظر / 20 بازدید