کاش آدم
یک کیسه داشت و 
تنهایی اش را در آن می ریخت
می گذاشت دم در
می رفت برای خودش قدم می زد...." هادی قنبرزاده " 

/ 0 نظر / 25 بازدید