کِی از این چرخ و فلک پیاده می شوم؟

" تو الان نوزده سالته..."
__" بیست ..."
" نوزده، بیست، اصلا بیست و پنج. بچه ای. تو الان فکر میکنی آدم ها همه چیز یادشون می مونه. حق هم داری. من هم یه روز مثل تو بودم. اما می دونی چی می شه؟ یه روز می بینی آدم ها تو رو یادشون رفته. تو هم اون ها رو فراموش کرده ی. می گذره. همه چی می گذره. این دو تا عاشق مشهور توی ادبیات کی ها بودن؟ بگو دیگه...لیلی و مجنون؟ از عشق لیلی و مجنون بگیر تا رابطه های کوتاه. همه شون می گذرن. آدم ها از هم می گذرن.... "

تنهایی که از یک حد گذشت، دیگر تمام آدم های دنیا هم ترکت کنند مهم نیست....


" کِی از این چرخ و فلک پیاده می شوم؟ __ گلرنگ رنجبر / نشر چرخ "
/ 0 نظر / 26 بازدید